Tilskudsmuligheder

Finansiering / tilskudsmuligheder

Klinikken på Hannerupgårdsvej 23,1 i Odense er en privatklinik, uden tilskud fra det offentlige sundhedsvæsen.

Der er dog følgende muligheder for økonomisk tilskud:

Sygesikringsgruppe-2 medlemmer kan frit vælge læge og speciallæge (Det gule sygesikringskort). De kan efterfølgende få en god del af udgiften til behandlingen refunderet ved Regionen (ca. ¾).

Konsekvenserne af at skifte fra sygesikringsgruppe 1 til 2 kan undersøges på kommunekontoret eller på nettet. Læs mere på Borger.dk

Sygesikring Danmarks gruppe-2 medlemmer får en mindre del af udgiften til behandling refunderet.

En sundhedssikring via et forsikringsselskab dækker ofte udgifterne til psykiatrisk- og terapeutisk behandling i et nærmere aftalt omfang.

OBS – DER FOREFINDES IKKE MEDICIN I KLINIKKEN – OBS