Til professionelle

Terapi

Egenterapi tilbydes til læger og psykologer i forbindelse med videreuddannelse og specialistgodkendelse.

Supervision

Supervision tilbydes til sundhedsfagligt personale i forhold til:

  • Terapeutisk videreuddannelse mhp. specialistgodkendelse for læger, psykologer og evt. andre faggrupper.
  • Terapeutisk arbejdende personale.
  • Tværfaglige behandlerteams, der arbejder med unge eller voksne på institution eller lgn.
  • Supervision i andet regi efter aftale.

Undervisning

Efter aftale tilbydes undervisning i psykiske sygdomme. Det er et videreuddannelsestilbud til personalegrupper, som arbejder med unge og voksne med psykisk problematik. (Eksempelvis grupper af socialrådgivere, pædagoger, plejepersonale osv.)
Undervisningen kan foregå i klinikken, men også gerne lokalt efter aftale.

Speciallægeerklæringer

Udfærdiges efter aftale.