Tavshedspligt

Som alle andre sundhedspersoner er jeg underlagt tavshedspligten, hvilket betyder, at man er sikret fuld diskretion. Fortrolige oplysninger må ikke videregives til andre (pårørende, sundhedspersoner m.v.), med mindre du giver dit samtykke til det.

Fortrolige oplysninger er oplysninger om dit helbred, økonomiske- og sociale forhold.

Der er enkelte undtagelser til dette. Bl.a. hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der medfører, at det er vigtigt at videregive oplysninger af hensyn til den enkelte og dennes behandling; eksempelvis hvis man er til fare for sig selv eller andre.

Og – fordi jeg, som andre sundhedspersoner, har skærpet indberetningspligt, hvis et barn bliver udsat for vold eller andre overgreb.

OBS – DER FOREFINDES IKKE MEDICIN I KLINIKKEN – OBS