Behandling

Terapi kan afhjælpe følgende lidelser:

 • Depression
 • Angst
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Spiseforstyrrelse:
  • Anoreksi
  • Bulimi
  • Binge eating
   (overspisningsproblematik relateret til psykisk lidelse)
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Selvværdsproblematik
 • Eksistentielle problemer
 • Volds- og incestproblematik

Selvfølelsen styrkes

Den der vælger at gå i et terapeutisk forløb, gør det som oftest pga. generende psykiske symptomer, foruden vanskeligheder med at klare hverdagens gøremål og større udfordringer.
Relationer til andre mennesker, familie, venner og kolleger kan være vanskelige at mestre.

Samtidig med, at symptomerne aftager, styrkes selvfølelsen og evnen til at indgå i relationer med andre mennesker.

OBS – DER FOREFINDES IKKE MEDICIN I KLINIKKEN – OBS