Behandling

Terapi kan ofte afhjælpe følgende lidelser:

 • Depression
 • Angst
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Spiseforstyrrelse:
  • Anoreksi
  • Bulimi
  • Binge eating
   (overspisningsproblematik relateret til psykisk lidelse)
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Selvværdsproblematik
 • Eksistentielle problemer
 • Volds- og incestproblematik

Selvfølelsen styrkes

Den der vælger at gå i et terapeutisk forløb, gør det som oftest pga. generende psykiske symptomer, foruden vanskeligheder med at klare hverdagens gøremål og større udfordringer.
Relationer til andre mennesker, familie, venner og kolleger kan være vanskelige at mestre.

Den enkelte, som indgår i en terapi, vil ofte gøre det på baggrund af et ønske om, at symptomerne skal forsvinde. De fleste vil opleve, at samtidig med, at symptomerne aftager, styrkes selvfølelsen og evnen til at indgå i relationer med andre mennesker.

OBS – DER FOREFINDES IKKE MEDICIN I KLINIKKEN – OBS