Behandling

Udredning og behandling

Ved de første samtaler hører jeg om dine psykiske vanskeligheder.

Du vil samtidig modtage psykoedukation (undervisning i dine psykiske vanskeligheder, det forventede forløb og hvordan du mest hensigtsmæssigt kan indrette dig).

Efterfølgende behandling planlægges i samarbejde med dig.

Terapi:

Terapeutiske samtaler vil bl.a. komme på tale ved gener som:

 • Depression
 • Angst
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Spiseforstyrrelse:
  • Anoreksi
  • Bulimi
  • Binge eating
   (overspisningsproblematik relateret til psykisk lidelse)
 • Selvskadende adfærd
 • Stress
 • Eksistentielle problemer
 • Volds- og incestproblematik

Selvfølelsen styrkes

Den der vælger at gå i et terapeutisk forløb, gør det som oftest pga. generende psykiske symptomer, foruden vanskeligheder med at klare hverdagens gøremål og større udfordringer.
Relationer til andre mennesker, familie, venner og kolleger kan være vanskelige at mestre.

Den enkelte, som indgår i en terapi, vil ofte gøre det på baggrund af et ønske om, at symptomerne skal forsvinde. De fleste vil opleve, at samtidig med, at symptomerne aftager, styrkes selvfølelsen og evnen til at indgå i relationer med andre mennesker.

Medicinsk behandling

Hvis du har behov for medicinsk behandling, kan denne startes og følges i klinikken eller evt. videregives til din praktiserende læge.